Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ)

Doanh nghiệp

ổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo, mã chứng khoán DPM), thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, được thành lập ngày 28/03/2003 với nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ và tổ chức kinh doanh các sản phẩm phân bón và hóa chất dầu khí.

Trải qua hơn 18 năm hình thành và phát triển, PVFCCo đã gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào. Tổng tài sản tăng gần 2 lần, từ 6,5 ngàn tỷ đồng (2004) lên 11,2 ngàn tỷ đồng (2020), vốn chủ sở hữu tăng gần 3 lần, từ 2,9 ngàn tỷ đồng (2004) lên 8,1 ngàn tỷ đồng (2020), dù Tổng công ty liên tục chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt ở mức cao. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 2004 – 2020 đạt 22,5 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 5,5 ngàn tỷ đồng. PVFCCo đã xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, thương hiệu bao phủ toàn bộ thị trường và được nông dân ta hết sức tin dùng. Bộ sản phẩm phân bón (urê, DAP, Kali, NPK, hữu cơ vi sinh…) đang từng bước hoàn thiện; các sản phẩm hoá chất dầu khí tiếp tục được đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, trong những năm qua bối cảnh thị trường phân bón và dầu khí có nhiều biến động, thêm vào đó dịch Covid-19 bùng phát đã tác động mạnh đến hệ thống phân phối và thị hiếu tiêu dùng. Khó khăn và thách thức đan xen đang tác động mạnh đến các hoạt động SXKD và định hướng phát triển của Tổng công ty. Các hạn chế tiềm ẩn nay đã bộc lộ, như hệ thống quản trị đã lỗi thời, mô hình kinh doanh cồng kềnh và thiếu linh hoạt, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận chưa tương xứng, năng suất lao động sụt giảm, tăng trưởng thị phần thấp… Nhận thức các vấn đề thách thức và biến động, năm 2021 Tổng công ty bắt đầu xây dựng đồng bộ các Chiến lược phát triển của PVFCCo và các đơn vị thành viên, kế hoạch 5 năm 2021-2025 với phương châm “Đổi mới để phát triển bền vững” trên cơ sở phân tích, đánh giá, so sánh và nhận định toàn diện các mặt Sản phẩm – Khách hàng – Tài chính – Quản trị. Các hướng đi chủ đạo là hoàn thiện bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ, tối ưu hóa chi phí quản lý – sản xuất – kinh doanh, ổn định nguồn nguyên liệu với giá cạnh tranh phục vụ hoạt động lâu dài, ổn định tư tưởng người lao động trước các thay đổi, biến động trong quá trình sắp xếp lại mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh, chuyển từ nếp tư duy bao cấp, ỉ lại sang cơ chế thị trường cạnh tranh và khoán hiệu quả.

phân bón đạm phú mỹ

Bên cạnh đó, PVFCCo tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh công tác đổi mới và tái cấu trúc toàn diện theo hướng tinh gọn, kiến tạo và nuôi dưỡng giá trị, ứng dụng nền tảng số vào công tác quản trị SXKD, quản trị chi phí, phát triển sáng tạo và thúc đẩy đầu tư phát triển sản phẩm mới, tái tạo văn hóa PVFCCo, tạo môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy hiệu quả vì lợi ích chung của Tổng công ty, đảm bảo công việc và thu nhập cho CBCNV theo hiệu quả đóng góp, hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng.

Để đạt được các mục tiêu trên, năm 2021 PVFCCo quyết tâm tận dụng mọi cơ hội, vượt qua mọi thách thức, đề ra các giải pháp cụ thể hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021, xây dựng Chiến lược trung, dài hạn làm kim chỉ nam cho mục tiêu, định hướng phát triển bền vững, thể hiện khát vọng, niềm tin của tập thể Lãnh đạo và CBCNV PVFCCo trong công cuộc đổi mới, đáp ứng sự tin tưởng của các nhà đầu tư, khách hàng, đặc biệt là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *