Phân bón Bình Điền (BFC): Quý 4 lãi 113 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ

Luỹ kế cả năm 2021, Phân bón Bình Điền (BFC) lãi gần 297 tỷ đồng tăng 79% so với cùng kỳ, vượt tới 123% mục tiêu. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.836 tỷ đồng, tăng […]

Continue Reading

Phân bón có tác dụng gì đối với đất và cây trồng?

Phân bón là cái gì? Tác dụng của phân bón đối với đất và cây trồng ra sao? Là hỗn hợp các chất dinh dưỡng được con người cung cấp cho cây trồng giúp cây phát triển khỏe mạnh, nâng cao năng suất. Những chất dinh dưỡng này sẽ được cây hấp thụ thông qua […]

Continue Reading

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ)

ổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo, mã chứng khoán DPM), thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, được thành lập ngày 28/03/2003 với nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ và tổ chức kinh doanh các sản phẩm phân bón […]

Continue Reading

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tiền thân của Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao là Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, được Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khởi công xây dựng ngày 8 tháng 6 năm 1959 bên dòng sông Thao trên quê hương Đất Tổ (huyện Lâm Thao, tỉnh […]

Continue Reading

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – Đạm Cà Mau

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) tiền thân là Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 2011 để quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau. DCM chính thức hoạt động theo mô hình […]

Continue Reading