Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Khang Thịnh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Khang Thịnh thành lập từ 1998, tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại, cụ thể là : Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống thiết bị tưới nhỏ giọt NETAFIM trong nhà kính, nhà lưới và ngoài trời Cung cấp […]

Continue Reading