Phân bón Bình Điền (BFC): Quý 4 lãi 113 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ

Tin tức

Luỹ kế cả năm 2021, Phân bón Bình Điền (BFC) lãi gần 297 tỷ đồng tăng 79% so với cùng kỳ, vượt tới 123% mục tiêu.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.836 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giá vốn hàng bán tăng thêm 23% nên lợi nhuận gộp đạt 242 tỷ đồng, tăng 34%. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,2%, trong khi quý 4/2020 đạt 12,2%.

Sau khi trừ các khoản chi phí LNST đạt 113 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ, trong đó LNST công ty mẹ đạt 81 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1.275 đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt 7.708 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. LNST đạt 296,7 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2020, trong đó LNST thuộc về công ty mẹ đạt gần 220 tỷ đồng. EPS năm 2021 đạt 3.459 đồng.

Bình Điền kinh doanh chủ yếu mặt hàng phân bón hỗn hợp NPK thương hiệu Đầu Trâu. Trong năm qua, nhu cầu sử dụng phân bón tăng mạnh cho nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực trên toàn thế giới trong đại dịch Covid-19, cùng với nguồn cung bị gián đoạn đã đẩy giá phân bón tăng cao, tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD của các doanh nghiệp ngành phân bón nói chung và Bình Điền nói riêng.

Năm 2021 Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.690 tỷ đồng và lãi trước thuế 166 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021 công ty đã vượt 35% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 123% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021.
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *