Phân biệt cách bón lót và bón thúc

Kiến thức cây trồng

Bón lót và bón thúc là 2 kỹ thuật bón phân trong quá trình sinh trưởng của cây, giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển tốt hơn. Đúng quy trình.

Bón lót là cách bón phân vào đất trước khi thực hiện gieo trồng nhằm giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con khi nó vừa mới mọc hoặc bén rễ.

Cây lấy củ là loại cây cần được cung cấp dinh dưỡng khi bắt đầu bén rễ nên bón lót thường được sử dụng nhiều cho loại cây này.

Tùy vào đặc điểm của đất đai mà chọn loại phân và lượng phân phù hợp để bón lót. Phần lớn khi bón lót người ta sẽ dùng phân hữu cơ hoặc phân lân còn phân đạm và phân kali chỉ được dùng bón lót một phần.

Bón thúc là cách bón phân trong thời điểm sinh trưởng của cây nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng thời kỳ giúp tạo điều kiện cho cây phát triển tốt hơn.

phân biệt phân bón lót và bón thúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *