Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ)

ổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo, mã chứng khoán DPM), thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, được thành lập ngày 28/03/2003 với nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ và tổ chức kinh doanh các sản phẩm phân bón […]

Continue Reading

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tiền thân của Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao là Nhà máy Supe phốt phát Lâm Thao, được Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khởi công xây dựng ngày 8 tháng 6 năm 1959 bên dòng sông Thao trên quê hương Đất Tổ (huyện Lâm Thao, tỉnh […]

Continue Reading

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – Đạm Cà Mau

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) tiền thân là Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập năm 2011 để quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau. DCM chính thức hoạt động theo mô hình […]

Continue Reading

Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông thành lập ngày 4 tháng 1 năm 1995, Tiến Nông xác định sứ mệnh phát triển cùng với nền nông nghiệp, gắn bó với những thăng trầm và vinh quang của nông nghiệp Việt Nam. Hơn 20 năm là một chặng đường phấn đấu không ngừng […]

Continue Reading

Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam VINASEED

Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam VINASEED Thành lập năm 1968, là DN độc lập trực thuộc Bộ NN và PTNT, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới cơ chể quản lý DN, tháng 11/2003 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định 5029 CPH công ty với […]

Continue Reading

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Khang Thịnh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tưới Khang Thịnh thành lập từ 1998, tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại, cụ thể là : Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt hệ thống thiết bị tưới nhỏ giọt NETAFIM trong nhà kính, nhà lưới và ngoài trời Cung cấp […]

Continue Reading